Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Ebru YALÇIN Prof. Dr. Yılmaz ARAL

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ebru YALÇIN
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD Başkanı Bursa, Türkiye

Prof. Dr. Yılmaz ARAL
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD Öğretim Üyesi Ankara, Türkiye

Veteriner Hekim Ayça SAĞ
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Doktora Öğrencisi Hasvet Medikal

Araş. Gör. Tuğba SARIHAN ŞAHİN
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,Hayvan Sağılığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD Ankara, Türkiye

Veteriner Hekim Hilal KURUM
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD Doktora Öğrencisi Bursa, Türkiye

Kongre Bilim Kurulu

Prof.Dr. Ebru YALÇIN
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD, Bursa, Türkiye

Prof. Dr. Yılmaz ARAL,
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağılığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD, Ankara, Türkiye

Dr. Gary LANDSBERG, DVM, Dip. ACVM and ECAWBM,
Vice President, Can Cog, Head, Fear Free Research Practice, Kanada

Dr. Pere MERCADER, DVM
Veterinary Management Studies General Director, İspanya

Miguel Angel DIAZ, DVM
New Way Coaching, İspanya

Prof. Dr. Kerem URAL
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD, Aydın, Türkiye

Doç. Dr. Buğrahan Bekir YAĞCI
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD, Kırıkkale, Türkiye

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD, Kayseri, Türkiye

Doç. Dr. Ferhan KAYGISIZ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Zootekni AD, İstanbul, Türkiye