27 Şubat - Perşembe

Gün Sponsoru - Purina Day

09.00-10.00 Kayıt
10.00-10.30 Açılış konuşmaları
10.30-11.30 Veteriner Hekimlik Hizmetlerinin Fiyatlandırılması: Veteriner Hekimler Tarafından En Sık Yapılan 5 Hata
Dr. Pere MERCADER
11.30-12.00 Gün Sponsoru - Purina Day
12.00-13.00 Öğle yemeği
13.00-14.00 Veteriner Hekimime Ne Kadar Ödemeliyim? (Ödemeyi Teşvik Edici Unsurlar)
Dr. Pere MERCADER
14.00-14.15 Ara
14.15-15.15 "Evet" Butonu. Nöroloji Bilimini Kullanarak Hasta Sahiplerine Etik Kurallar Çerçevesinde Evet Dedirtebilme
Miguel Angel DIAZ
15.15-15.45 Kahve Arası
15.45-16.45 İletişim Becerilerinde Uzmanlaşma: Muayene Esnasındaki Gizli Tehlikeler ve Bunlardan Kaçınma Yolları
Miguel Angel DIAZ
16.45-17.30 Veteriner Klinik Yönetiminde Mükemmeliyet ve Ekonomik Başarı
Prof. Dr. Yılmaz ARAL
17.30-17.45 Ara
17.45-18.45 Hasta Sahibi Odaklı Veteriner Hekimlik Uygulamalarını Nasıl Kazanabilirim?
Dr. Pere MERCADER
18.45-19.45 Panel: Ülkemizde Küçük Hayvan Veteriner Kliniklerinin Sorunları
Moderatör: Prof. Dr. Murat Arslan

28 Şubat- Cuma

Gün Sponsoru - Unique Day

09.00-10.00 İşe Yarayan Geri Bildirimler: Çalışanlarda Gelişim Sağlama ve Performans Artırma
Miguel Angel DIAZ
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-11.30 Temel Performans Göstergeleri: Kârlı Bir Klinik Yönetimi İçin Bilinmesi Gereken 6 Unsur
Dr. Pere MERCADER
11.30-12.00 Gün Sponsoru - Unique
12.00-12.15 Ara
12.15-13.00 Temel Performans Parametrelerinin Hasta Takip Programları Üzerinden Yorumlanması
Veteriner Hekim Ayça SAĞ
13.00-14.00 Öğle yemeği
14.00-15.00 Mutlu Klinikler-Fear Free Veteriner Klinik Ziyaretleri-Akılcı Çözümler
Dr. Gary LANDSBERG
15.00-15.15 Ara
15.15-16.00 Hasta ve Veteriner Hekim Stresi: Neyi Yanlış Yapıyorum?
Prof. Dr. Ebru YALÇIN
16.00-16.30 Kahve Arası
16.30-17.30 Anksiyetik ve Korkan Hastalar- Fear Free Yönetimi ve Medikasyonu
Dr. Gary LANDSBERG
17.30-18.30 Sinirli Kediler: Yaramazdan Uyumlu Kedilere- İç Mekânlarda Kedilerin Davranışsal İhtiyaçlarının Karşılanması
Dr. Gary LANDSBERG
20.30-00.00 Farmina Pet Foods Amazing Clinic Party

29 Şubat - Cumartesi

09.00-09.30 Veteriner Hekimlik Hizmetlerinde Stratejik Fiyatlandırma
Dr. Pere MERCADER
09.30-10.00 Hasta Sahipleriyle Yaşanan Anlaşmazlıklar: Etkili Bir Şekilde Üstesinden Gelmek ve Sorunları Kazanıma Çevirmek
Miguel Angel DIAZ
10.00-10.15 Kahve Arası
10.15-10:45 Türkiye’deki Veteriner Klinik İşletmelerine Finansal Bakış
Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN
10.45-11:15 Veteriner Klinik Yönetiminde Temel İşletmecilik Prensipleri
Doç. Dr. Ferhan KAYGISIZ
11.15-11.30 Ara
11.30-12.00 Ülkemizde Veteriner Kliniklerinde Yaşanan Etik Sorunlar
Veteriner Hekim Gökhan ÖZDEMİR
12.00-12:30 Veteriner Kliniklerinin Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımının Önemi ve Etkili İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Ergin Şafak DİKMEN
12:30-13.30 Veteriner Kliniklerinde Karşılaşılan Hukuksal Sorunlar ve Onam Formlarının Hazırlanması
Avukat Yıldız Kitay
13.30-14.30 Öğle yemeği
14.30-15.00 Kliniklerde Hasta-Hasta Sahibi-Klinik Ekibi: Stres Yönetimi
Prof.Dr. Ebru YALÇIN