► Akılcı ve stres oluşturmayan klinik dizaynı
► Stres yönetimi
► Takım yönetimi ve çalışan motivasyonu
► Hasta-hasta sahibi-veteriner hekim üçgenine güncel yaklaşımlar
► Klinik hasta takip sistemleri
► Klinik işletmelerinde mali yönetim ilkeleri
► Temel performans göstergeleri
► Klinik hizmetlerinde maliyetlendirme ve fiyatlandırma
► Gelir ve karlılığı arttırıcı uygulamalar
► Klinik yatırım değerinin hesaplanması
► İşletme dönemi faaliyetlerinin analizi
► Stok yönetimi
► Sosyal medya ve etkili iletişim
► Marka değeri oluşturma ve geliştirme
► Hukuksal ve etik sorunlar